jueves, 14 de julio de 2011

RUBEN DARÍO


P O E M E


CÂNTEC DE TOAMNĂ ÎN PRIMĂVARĂ

Tinereţe, dar dumnezeesc,

de-acum pleci şi n-o să mai revii !

Nu pot plânge, când să plâng doresc

şi adesea plâng făr-a dori.

Mult încercată a fost şi castă,

inima mea întru iubire.

Cândva o fată, în această

lume de doliu şi mâhnire,

privea cum zorii puri ca ea

surâd ca floarea plină de mistere.

Părul ei lung şi negru îmi părea

desprins din noapte şi durere.

Eram copil sfios, iar ea, tăcută,

Şi-a fost firesc ca ea să fie,

iubirii mele doar din nea ţesută,

Herodie şi Salomie...

Tinereţe, dar dumnezeesc,

de-acum pleci şi n-o să mai revii !

Nu pot plânge, când să plâng doresc

şi adesea plâng făr-a dori.

Mai bună decât ea şi, poate, mai

mângâietoare şi-alintată,

o alta mai apoi aflai,

cum nu credeam că voi afla vreodată.

In dezmierdările-i fără de număr,

furtuni nebănuite aducea

şi numai cu un peplu aruncat pe umăr

bacantă prea frumoasă devenea.

În braţe visul mi l-a luat

ca pe un prunc şi pe-ndelete,

trist l-a ucis, în legănat,

fără lumini, fără regrete...

Tinereţe, dar dumnezeiesc,

dusă eşti şi n-o să mai revii !

Nu pot plânge, când să plâng doresc

şi adesea plâng făr-a dori.

O alta gura-mi a crezut că-i bună

de joc iubirii ei dezlănţuite ;

surâs, privire, dinţi — nebună,

şi azi le duc pe suflet tipărite.

în dragoste găsindu-şi unic rost,

din rosturile vieţii toate,

săruturile ei au fost

bucăţi desprinse din eternitate.

Eden şi-nchipuia, uşoară,

sufletul nostru fără de sfârşit,

necunoscând că Primăvară

şi suflet se termină, negreşit.

Tinereţe, dar dumnezeesc,

dusă eşti şi n-o să mai revii !

Nu pot plânge, când să plâng doresc

şi adesea plâng făr-a dori.

Şi celelalte ! In atâtea locuri

din lumea asta, cum va fi mereu !

Acuma simple rime, jocuri,

iar dacă nu, fantasme-n pieptul meu

Zadarnic căutai prinţesa,

ce de-aşteptare se-ntrista.

Amară-i viaţa, dură şi, adesea,

nici pe prinţesă nu o poţi cânta.

Chiar dacă timpul mi s-a dus, firesc,

iubirea mea nu se termină ;

cu părul nins şi astăzi mă opresc

la trandafirii din grădină...

Tinereţe, dar dumnezeesc,

nu mai eşti şi n-o să mai revii !

Nu pot plânge, când să plâng doresc

şi adesea plâng făr-a dori.

Zorii însă-n mine auru-şi trăiesc !

MELANCOLIE

Lui Domingo Bolivar

Tu, frate, care ştii lumina, spune-mi-o şi mie.

Sunt ca un orb.

Sunt fără drum şi merg pe bâjbâite.

Merg pe sub ploi şi fulgere dezlănţuite,

orbit de vis, nebun de armonie.

Visul e boala mea. Din poezie

lucrată mi-e cămaşa pe suflet ;

ascuţite vârfuri de fier ea are, spini, cuţite,

din care picură melancolie.

Şi astfel merg. Orb şi nebun prin lumea mea

amară ;

şi mi se pare-adesea că drumu-i lung şi-i seară,

iar uneori că-i scurt şi va să se termine.

Şi-n căutarea dintre viaţă şi-agonie,

chinul mi-l duc şi-abia mă mai pot ţine.

N-auzi cum cad din mine stropi de melancolie ?

SONET PENTRU CERVANTES

Cu ceasuri de tristeţe şi amărăciune

îmi duc singurătatea. Şi Cervantes doar

prieten bun îmi este, căci numai el cu har

în clipele-mi de zbucium mângâiere pune.

Natură e şi viaţă. O minune

de platoşă din aur şi din chihlimbar

rătăcitorului meu vis îi dă în dar,

fiind pentru mine lacrimi, surâs şi rugăciune.

Creştin duios, hidalg îndrăgostit,

vorbeşte precum râul cristalin.

Astfel îl ştiu, astfel l-am îndrăgit,

căci împlinind în vreme un destin,

întreg pământul l-a înveselit

tristeţea lui eternă de a fi divin.

LUI ROOSEVELT

Numai cu glasul Bibliei sau versul lui Walt Whitman

se poate ajunge la tine, Vânătorule !

Primitiv şi modern, simplu şi complicat,

cu o parte din Washington şi patru din Nemrod !

Eşti Statele Unite,

eşti cotropitorul de mâine

al Americii cu sânge indian şi nevinovat,

ce încă se mai roagă lui Isus

şi încă mai vorbeşte spaniola.

Ins mândru şi puternic al neamului tău,

eşti cult, eşti dibaci ; îl contrazici pe Tolstoi

Şi călărind sau vânând tigri,

pari Alexandru Nabucodonosor.

(Eşti un profesor al energiei,

după cum spun nebunii de azi.)


Crezi că viaţa-i un incendiu,

că progresu-i o explozie ;

că unde semeni glonţul creşte viitorul.

Nu !

Statele Unite sunt puternice şi mari.

Când tresar ele, un cutremur adânc

alunecă prin vertebrele Anzilor.

Şi de strigaţi, un leu parcă s-aude.

De mult Hugo i-a spus lui Grant : „Stelele

sânt ale voastre”.

Abia străluce, ridicându-se, soarele Argentinei,

iar steaua chiliană se-nalţă-ncet...) Sunteţi bogaţi.

Alăturaţi cultului lui Hercule pe cel al lui Mammon ;

şi luminând drumul uşoarei cuceriri,

Libertatea-şi ridică torţa la New York.

Dar America noastră, cea care avea poeţi

din vremurile bătrâne ale lui Netzahualcoyotl,

cea care a păstrat urmele uriaşelor tălpi

ale marelui Bacus

cea care a învăţat dintr-o dată alfabetul orfic,

cea care a consultat aştri şi a văzut Atlantida,

al cărui nume răsună în Platon,

cea care, din îndepărtaţii ei ani de viaţă,

trăieşte din lumină, din foc, din parfum, din iubire,

America marelui Monctezuma, a lui Inca,

America tânără a lui Columb,

credincioasa Americă, America spaniolă,

America unde nobilul Cahutemoc a spus :

„Eu nu stau pe un pat de trandafiri" ;

această Americă tremurând sub furtuni

şi trăind din iubire,

cu oameni oacheşi şi suflet barbar, trăieşte.

Visează şi speră. Iubeşte şi vibrează.

E fiica Soarelui. Ai grijă :

America spaniolă trăieşte !

Lângă Leul spaniol există mii de lei.

Şi ar fi nevoie, Roosevelt,

să fii divinitatea însăşi,

cel mai bun Trăgător, perfectul Vânător,

pentru a ne prinde în ghearele voastre de fier.

Şi, de le-aveţi pe toate, un lucru vă lipseşte : Credinţa.

PENTRU FRANCISCA

Simţiri viclene duse-s, durerea-i dispărută,

de-ncrederea-n iluzii privirile-mi sânt pline,

tu, rază neaşteptată în calea mea crescută,

Francisca Sánchez, vino cu mine...

In viaţa mea de doliu şi chinuri nesfârşite,

tu, fără a cunoaşte, ai pus de-odată miere,

iar laurii pe fruntea-mi, cu frunze veştejite,

întineriţi sânt astăzi, crini albi peste tăcere.

Tu, ce-ai ştiut mâhnirea din mine cum s-alintă,

şi te-ai făcut iubită, iubirea făr' să ştie,

în ceasuri de tristeţe aducând lumină

şi dragoste pe unde nu mai putea să fie.

Neîndoielnic, soarta, din zarea disperării,

te-aduse să-nvii iarăşi crengi de-ndoială pline.

Pân' la izvorul nopţii şi-al uitării,

Francisca Sánchez, vino cu mine !

VERSURI DE TOAMNA

Plin de mireasmă-i totul, doar să gândesc la tine.

Atât de clari ţi-s ochii, izvor de-nţelepciune.

Sub tălpile-ţi desculţe marea cu valuri vine

şi în surâsuri, soare şi bucurie-ţi pune.

Dar scurtă e dogoarea iubirii care trece.

Cu chinul, fericirea în ea este egală.

De-un ceas am scris un nume pe zăpada rece,

de-o clipă, pe nisipuri un altul unda spală.

Îngălbenite frunze pe trotuare zboară,

pe unde-au fost atâtea perechi îndrăgostite.

Rămâne-un vis în ramuri, din care-n primăvară

cresc flori. Când ale tale toate sânt veştejite.

DE TOAMNA

Eu ştiu, destui se-ntreabă : de ce nu cântă, oare,

cu patimă, spunându-şi precum de mult aleanul ?

Ei nu cunosc cum ora, adânc, cu fiecare

minut, sapă în suflet. Nu ştiu cum sapă anul.

Abia copac, sub briza iubirii, odinioară,

rostit-am melodia dulce, nedesluşită.

Vremea a dus cu sine surâs şi primăvară.

Lăsa-ţi-mi sub furtună inima viscolită.

........................................................................

Din volumul Valori eterne ale poeziei hispane

Editura Minerva - Bucuresti, 1991

R. Toate drepturile rezervate