martes, 4 de mayo de 2010

PIRAMIDĀ ŞI TRESTIE

Din nou sunt fără suflet. Ca şi ieri,
nu ştiu pe unde umblă singur.
Eu umblu pe străzi. Nu caut nimic.
Tot ce am căutat abia mi-a ajuns
să caut pe mai departe. Nimeni
nu-mi va putea îndrepta umerii
aplecaţi sub atâta îndoială.

Intre piramidă şi trestie,
am ales-o pe cea din urmă.
Mlădiere şi foşnet. Murmurul mioritic.
Ca pe-un izvor, amintirea-l dezleagă spre seară
şi-l lasă să curgă. E clipa
când sufletul deschide şi pleacă.
Nu-l strig. Fără să ne-o spunem,
ne împărţim orele. Tăcerea
din coarda arcului întinsă.

Stiu când se întoarce: încăperea
se umple cu miresmele copilăriei.
Blândă, lumina toamnei ne-adună la un loc.
- E bine, suflete. - E bine, omule.
Coarda arcului se destinde. Tăcerea
se mută în vârful săgeţii.