martes, 18 de octubre de 2011


ENRIQUE LIHN (1929)


BATRÎNEŢEA LUI NARCIS


Mă privesc în oglindă şi nu-mi văd chipul.

Am dispărut : oglinda-i chipul meu.

Am dispărut

pentru că privindu-mă de-atâtea ori în oglindă

am pierdut memoria chipului meu

sau pentru că l-am numărat de-atâtea ori,

încât a devenit un chip infinit

sau poate nimic, căci în el, ca în toate lucrurile,

se ascundea nevăzutul,

nimicul ce se află-n toate ca soarele în noapte şi-acum sunt propria mea absenţă în această oglindă spartă.


GENEVA


Lumina înaintează, înalţă-un curcubeu

ce se risipeşte peste lacul Leman

şi, dincolo de el, mă contopeşte cu cerul.

Arbori de apă în care-nfloreşte lumina,

limpede muncă a fântânilor : şuvoaiele

ce, fără grabă, organizează spaţiul

în centrul unei mări în miniatură.

Geneva, primăvara are un nume

pe care şi l-ar dori orice femeie frumoasă.

Singurătatea mă doare... e ca o convalescenţă

îngăduită de acele ceasornicului.

Geneva cântă pe lac ; lumea trece înconjurată de munţi magici şi copii ce se ţin de mână.

E timpul să privim lebedele.


LEBEDELE


Stângăcia lebedelor când zboară,

întinzându-şi gâturile rotunde

ca nişte minere de sabie,

nu le micşorează cu nimic. Chiar

şi aşa rămân neîndoielnic frumoase,

aceste bărci de lux ale lui Siegfried,

sub ale cărui armuri prea grele

au luat drumul spre operă,

fără a-şi pierde o pană din aripile lor.

Poezia poate fi liniştită :

nu lebedele, ci propriul lor gât

e cel ce s-a arcuit într-o clipă de nebunie

intranscendentă şi foarte-ndreptăţită.

Nici mitologia, nici opera

nu pot întuneca splendoarea lebedelor.


COLISEU


Ultima fază a eclipsei lui : monstrul

cu care se mândreşte Roma priveşte cerul

cu perplexitatea orbitelor goale.

Numai aurul soarelui, niciodată monedă,

cel ce asudă fruntea şi nu coboară-n sânge,

umple şi goleşte zilnic această cisternă spartă.

Timpul e numai muşchi, sămânţă de pulbere

în care coloanele mutilate ar dori

să se odihnească de-atâta greutate imaginară.


MARKET PLACE


Făclii imense aprinse pentru totdeauna,

fântâni de piatră, turnuri ale acestui oraş

în care, pentru totdeauna, sunt în trecere,

ca însăşi moartea : poet şi străin ;

minunată barcă de piatră din care regii şi jgheaburile pline cu ploaie veghează

existenţa mea fără importanţă.

Bătrânii ţesători din Europa

beau împreună, cântă şi petrec pentru ei.

Numai noaptea nu-şi schimbă drumurile. O ştiu şi paznicii nocturni ai bărcii,

paznicii cu chipuri mutilate. Nici piatra

ca oriunde — nu scapă de venirea nopţii.

JUDECATA DE APOI


Ea îl privea pe dumnezeu pe fereastră pentru ca eu

să-1 văd mai bine ; dar eu nu făceam decât

să-mi mut privirile

care-mi fugeau, clipind foarte des, de la un obiect

la altul, dansând pe piatra străzii ;

noaptea rătăcită printre clădiri,

înainte de renaşterea cerului

sub tumultul luminii,

străpunsă de înaltele ore stelare ale serii.

Ascult glasul acesta ştergând cuvintele care

pe atunci nu-mi erau mai clare

decât puţină muzică sacră pentru un biet

suflet pios

Enriquillo, numele meu ca un diminutiv

al tristeţii ei, încerca să se ridice

in zadar până la auzul îngerilor care băteau

cu aripi mutilate în turnul bisericii,
îngerul vestea Judecata noastră de apoi,

ducând la buze
un fragment de trompetă.