viernes, 2 de marzo de 2012
VICTORIA URBANO

(1926-1984)

Moartea

Moartea-mi va linge oasele cu îndârjire

până vor fi moi şi subţiri ca firul de iarbă

fosforescent, rămânându-i pe limbă

misterul fiinţei mele fantastice.

Dar n-are să-mi audă strigătul în deşert;

închipuita-amărăciune a celor imprudenţi,

cei ce-ndrăznesc să terorizeze sfârşitul vieţii,

nu vor muşca din inima mea.

Eu însă mi-o voi da ca pe o vatră

fierbinte-a existenţei mele,

lăsând-o să-şi înfigă înfometaţii colţi în dulcea

carne a veşnicului meu început fără sfârşit,

aici, în centrul antic al primei mele singurătăţi,

unde auzul liniştii e singuru-mi stăpân.

Pulbere fi-va-mi pielea şi osul lacrimei,

dar voi continua să-mi cânt dimineaţa

în după-amiaza albastră a sufletului meu.

Mă voi duce spre moarte ca spre o primăvară

a celor drepţi,

în care nu există flori trecătoare

şi din pulberea ultimă a auzului meu

voi vedea cum se nasc

blândele petale de floarea soarelui,

voi asculta cum creşte

trandafirul roşu al tăcerii

şi voi păşi pe luminoasa pajişte

a sigilatei grădini, din cel de al nouălea cerc

al paradisului redobândit.

Nu vor exista ispite, nici şerpi,

nici Eve,

nici Adami,

nici îngeri biciuiţi,

nici diavoli.

Nu voi auzi decât murmurul molcom

al celor patru izvoare,

acolo în verdea absenţă a durerii şi mizeriei,

liberă pentru totdeauna

de adâncul chin al morţii,

pură şi uitată de abisul păcatului,

cu braţele fără cătuşele timpului,

cu genunchii fără umilinţa sfârşitului,

cu tălpile fără teroarea drumurilor pământeşti,

cu inima pâlpâind sub flacăra veselă a speranţei.

Nu voi mai vedea îngeri apocaliptici,

lungile lor trâmbiţe de argint

nu-mi vor mai vesti veşnicia clipei

din iad sau din tărâmul gloriei,

iar Savaotul cerurilor nu-mi va lovi

precum Michelangelo pieptul

pentru a scoate

în afara pietrei aripa sufletului meu.

Dreptatea şi mărinimia lui

nu vor fi balanţă a chinului meu,

căci nu voi avea nevoie de certitudini.

Supunerea mea înarmată doar cu umilinţă

nu va trebui să mai lupte

împotriva răului misterios şi senzual,

al desfrâului, neliniştii sau dorinţei.

Nu-mi voi mai aminti vechile ecouri ale ţărânii,

nici uriaşele aripi de liliac

cu zborul lor nu-mi vor întuneca singurătatea ;

amintirea nu va să-mi mai fie

pândă de leopard sub lună neagră.

O, liniştitul cerc al nouălea !

Bucurie unică,

izvor de lumină,

apă fără oglinzi !

Acolo unde nu mă pot privi, îmi va fi chipul.

Moartea mi-1 dăruieşte pur

şi sub pleoapele mele căzute

sunt din nou

eternul izvor al vieţii,

ca o perfectă lacrimă a tăcerii.


EDUARDO JENKINS DOBLES

(1926)

Mi-e frică uneori

Mi-e frică uneori,

mai ales în nopţile de insomnii şi frig,

când pluteşte prin aer

culoarea nehotărâtă a unei amărăciuni

şi umbra mi se pare că oftează-n geamuri,

făcând din timp un lanţ de nostalgii,

mi-e frică atunci, dragoste, că nu te voi găsi.

Exişti, ştiu asta, şi aştepţi să te chem,

foşnet de carne, voce a speranţei.

Dar lumea-i fără capăt şi adesea

neştiutorul suflet se înşeală

sub roza vânturilor care bat.

Ajută-mă să te găsesc

în acest labirint de ape şi pământuri.


Mă-nduioşează

Mă-nduioşează rotunjimea

pe care apa o dă pietrei.

Tenace, neştiută, mâna ei,

ritmic precum un dans fără sfârşituri,

lasă-nspumată daltă să coboare

şi stânca-şi macină conturul aspru.

Oh, val de mare, mângâiere,

boltă de sunete ce vin şi pleacă,

frăţie-a săbiilor, zgomotoasă

armată-a spumei, uneori,

sunt albie cu ape care trec grăbite

şi-mi sângerează umerii cu ţepii lor,

mă macină cu limbă de bazalt.

Lucrează, mare, rotunjeşte piatra,

dă-i strălucire şi blândeţe pietrei.


VIRGINIA GRÜTTER

(1929-2000)

Tu vei sosi mirosind a dimineaţă

Tu vei sosi mirosind a dimineaţă,

a muşchi de copac şi a drum lung.

Vei aduce frunze de arbori neştiuţi

răsucite în păr

şi nu vei fi obosit,

dar eu îţi voi săruta ochii de vultur

până ţi se va usca ultima lacrimă,

până la ultima picătură de sânge.

Cu busuioc şi lămâiţă

te voi spăla de pulberea

care-ţi va mai rămâne încă între degete.


Pentru că obrazul tău

Pentru că obrazul tău aspru-i de mătase

pentru degetele mele,

mereu orfane-s de prezenţa ta,

ca un fluture fără de lumină,

ca o corabie eu pânze fără mare ;

de aceea, azi,

pentru a nu muşca praful

înfrângerii iubirii,

răscumpăr cu singurătate

atingerea trupurilor noastre,

lumina frunţii tale absente,

nu mai puţin importantă

decât o eclipsă de lună

sau decât pacea între două popoare.

Patria

Acolo unde se află şcoala copiilor mei,

acolo unde se află acoperişul

pentru trupul meu,

acolo unde rodeşte pomul sădit de mine,

acolo unde mulţi aşteaptă să-mi ispăşesc pedeapsa

pentru ca după aceea să-mi ceară să surâd.

Acolo unde pot să muncesc fără condiţii,

să fac ceva pentru folosul oamenilor,

cei ce trebuie să fie numai oameni.

Acolo unde ne strângem mâinile

fără să ne sfâşiem între noi,

acolo unde ni se dă o armă pentru a ţinti

în multele braţe-ale infamiei,

apărându-ne casa, semănăturile şi surâsul

Acolo unde nu trebuie să fiu sclavul nimănui,

şi nimenea nu trebuie să-mi fie sclav.

Acolo unde învăţ să lupt pentru ideile mele,

acolo unde sunt iertată şi se suferă pentru mine

pentru că iert şi sufăr,

unde nu sunt iertată

şi nu se suferă pentru mine

pentru că nu iert şi nu sufăr.

Acolo unde aerul şi străzile sunt ale mele,

acolo unde doi şi cu doi fac patru,

unde patru palme de pământ reprezintă lumea,

acolo unde pot muri cântând.

Acolo unde se petrec toate acestea,

acolo unde se vor petrece toate acestea,

acolo se află patria mea.

Blestem

Te blestem

s-auzi la nesfârşit

clopotul cântecului meu

în mare, în râuri, în vânt.

Te blestem

Să-mi vezi, îndureraţi ochii mei

În vis, în lumină, în foc.

Te blestem

Să-mi auzi vocea de dragoste

În frunze, în ape, în ecouri.

Te blestem

Să-mi duci amintirea toată viaţa

În piele, în carne, în suflet.