sábado, 3 de marzo de 2012
JULIÁN MARCHENA

(1897-1985)


Sincronism crepuscular

În jurul turnului albit de vreme

o barză-nvaţă geometrii astrale,

din linii drepte şi spirale

reconstruind ştiute teoreme.


Trec peste sat amurguri ireale

şi pier în zări ca nişte vechi trireme,

lăsând în seară-un suflet ce se teme

visând pe ţărm călătoriile sale.


Din larguri briza reînvie iară

mâna iubitei de demult uitată ;

pierdut, un câine liniştea sfâşie


departe prin păduri, pe când coboară

din turn şase bătăi şi deodată

se-ntunecă şi suflet şi câmpie.


copac bătrân

In margine de drumuri îşi mai suie

şi azi spre ceruri, singură, tulpina

fără de frunze, căutând lumina

şi murmurul de vânt. Dar astăzi nu e,


cu toată amintirea străjuind colina,

înalt şi mândru ca o cetăţuie,

decât un peregrin oprit să-şi spuie

o tragică poveste-n care vina


nu este-a lui. Cu crengile cuprinse

de muşchi ca de-un linţoliu şi-nserare,

când cad amurguri peste el, uscată


tulpina-i un schelet cu-nvinse

râuri de foşnete clocotitoare,

tăcere azi, pe zare decupată.


Eclipsă de pasăre – Pictură de Julian Marchena

supremul zbor

Ca pasările mării să trăiesc aş vrea,

o viaţă de-aventură, mereu rătăcitoare,

să nu cunosc, când trec din zare-n zare,

priveliştea cu drumuri ostenind pe ea.


Să pot zbura când înserarea moare

pe sub lumina clipei de miere şi de stea,

cu aripile-ntinse, de sus să pot vedea

cum pier pe ţărm furtunile din mare.


Să pot fugi de tot ce-nseamnă lume ;

beat de azur, să fiu stăpânul peste

mare şi cer. Iar când va fi anume


să-mi simt inima grea, s-aleg din toate

pe cea mai 'naltă dintre creste,

sfârşind cu aripile larg desfăşurate.


JOSÉ BASILEO ACUÑA

(1897-1992)

cuvintele preschimbă lumea

Şi veghea mea nicicând va să termine,

căci mândrele-i poveşti de fiecare dată

Şeherazada fi-va să depene şi-ndată

o altă noapte trece, o altă ziuă vine.


In furca ei, Tristeţea, iluzie-aşteptată

fi-va să toarcă veşnic pentru mine

şi pentru-o tuberoză, Moartea, ştiu prea bine,

mă va lăsa mereu pe altădată.


Aici unde mireasma crudă se preface

în nimb de pietre scumpe ; aici unde ştiute

de dragoste, de vis şi mângâiere,


buzele ard ; eu ştiu că-n pace

sufletul meu va trece şi florile desfăcute

mă vor veghea cu noapte şi tăcere.


remuşcarea aduce îndoială

Cu remuşcarea ce-mi pătrunde-n casă

vine şi teama. Şi-ndoiala. Iată,

teama ce în tăcere m-a torturat odată

şi dulcea îndoială ce veşnic mă apasă.


Ce preţ le-am dat ? A fost o bună plată ?

Şi ele, teama şi-ndoiala, ca să

îşi răsplătească totul au dat la fel ? Ce-mi lasă ?

M-au înşelat ? Vreuna din ele-i înşelată ?


Această socoteală atât de nedorită,

dar dreaptă şi la modă m-a scârbit într-una

şi m-a atras, părându-mi veşnicie.


E drept să fie totul iluzie-aurită ?

In peştera aceasta a lumii-i doar minciună ?

Nimic din tot nu este decât ipocrizie ?


sub aurită lună

Pierdut mereu pe drumuri eu atât m-aş vrea,

cu pas uşor, să nu rămână urme

în urma mea, un peregrin ce-n lume

nici lut nu vrea să fie, nici înaltă stea.


Să merg fără de-o ţintă şi-un destin anume,

corabie frumoasă şi fără nimenea,

Marbella lăsând-o în nori de peruzea,

să plec pe mări latine sub adieri molcume.


Şi-astfel, uitat în linişti, când soarele-o s-apună,

s-alunec în visare mai treaz ca niciodată.

Privelişti dragi în mine, adânc să se-nfioare.


Drept velă fie-mi numai, pe-ntinderea de mare,

inima mea, cuprinsă de aurită lună,

spre porturile lumii mereu desfăşurată.


MAX JIMÉNEZ

(1900—1947)

ultima rugă

Adânciţi mai mult groapa aceasta !

Nu vedeţi că nu încape în ea

tot ceea ce a fost şi a însemnat viaţa mea ?

Scoateţi mai mult pământ, lărgiţi-o, poate că aici

mă va însoţi vreun ecou...

Pentru tot ce-am iubit, pentru atâta vis,

nu vedeţi că locu-i prea strâmt ?


Adânciţi mai mult groapa aceasta !

Poate că în trupul meu

va mai rămâne puţină viaţă.

Şi pentru ca să nu-mi pierd pentru totdeauna

întâlnirile mele cu cerul,

aveţi grijă ca acest copac

să nu se usuce niciodată

şi să-şi coboare rădăcinile tot mai adânc.


Adânciţi mai mult groapa aceasta !

Nu vedeţi că e mult prea mică ?

Poate că cineva va vroi să mă smulgă

din veşnicia liniştii mele...

Poate că inima lui umblă de pe acum

ca o fantasmă în căutarea stăpânului...Carnaval- Acuarela de Max Jiménez

nocturnă rustică

Caprele pasc

albastrul cerului.

Luna

e un cap de fecioară

cu mantie de stele.

În noaptea aceasta cu mângâieri,

smochinii îşi întind

braţele către vis.

Noapte rustică,

esenţă a Nopţii.

Aer

să-mi ducă sufletul

acolo unde pasc caprele,

cele ce mănâncă albastrul nopţilor

şi se odihnesc în lumina de soare.


FRANCISCO AMIGHETTI

(1907-1998)

lilliam edwards

Îmi amintesc astăzi versurile

pe care ţi le-am scris, Lilliam Edwards.

Şi te văd plecând cu vioara şi pletele de aur,

cu chipul tău semănat de surâsuri,

te văd plecând în ziua aceea

către sudul Americii de Nord, definitiv.

Urcând pe râu în sus,

râul cu ţărmuri înflorite de cântecul negrilor.

Vaporul ţi-a adus multele mele scrisori

trimise ţie, ţi-a adus toată copilăria mea.

Iubirea mea a fost să-nceapă atunci

când tu apăsai inocentă clapele orgăi,

iar tatăl tău, un pastor metodist,

ne vorbea despre credinţă şi nevăzut.

De-atunci îmi amintesc mereu de tine,

Lilliam Edwards,

căci din toate furtunile de mai apoi

nu păstrez nimic, nici o scrisoare,

nici o fotografie,

în afară de amintirea ta dureros de clară,

desenată de timp cu aurul tuturor amurgurilor.

Eşti o femeie care aproape n-a existat,

între noi nu s-a-ntins puntea nici unui sărut.

De aceea, Lilliam Edwards, eşti mereu tânără,

ca o pictură ce nu va îmbătrâni niciodată.

Ştiam şi ştiu că te-am pierdut atunci,

dar te regăsesc în toate vânturile,

în şuierul locomotivelor,

în durerea din trenuri,

în toate cântecele de dragoste

pe care continui să le ascult.


Francisco Amighetti – Pictură murală

pinii

Înalţi şi mândri, pinii nu-s

Decât eterne catedrale,

Iar vânturile verde clopot.

În timpul nopţii, când s-apleacă,

Tăcerea cântă pe deasupra lor

Şi chiar de lună nu-i

Şi-o amintesc şi-o cheamă,

Şi chiar dacă perechi de-ndrăgostiţi

Nu trec prin preajma lor, se aud

În umbra lor cuvinte de iubire.


ISAAC FELIPE AZOFEIFA

(1912-1997)

un cântec pentru toamnă

Un cântec pentru toamnă, cu multe frunze moarte,

un cântec în surdină pentru lumina-i stinsă,

pentru dezlănţuitele iubiri ce ard

sub focul ei înşelător ;

pentru amurgurile ei domoale,

pentru creanga lovită de nerostita moarte.

Un cântec pentru ca aerul toamnei

să ne arunce-n faţă,

precum un muribund ce îşi revine-o clipă,

zdrenţuită,

vechea ediţie a nehotărâtei sale biografii.

Pentru că, toamna, rana amintirii

se redeschide iar şi sângerează.

Dar nu ne doare amintirea : doare mai adânc.

Ne doare fructul necules. Strugurul nestors.

Floarea neiubită la vremea ei.

Apa nebăută cândva.

„O, de-aş fi fost... Dacă aş fi fost..."

Strigătul acesta umple

prea îngustul tunel al tristeţilor.

Cât de departe-i astăzi cântecul serenadelor !

O, cântecul dus al primăverilor de altădată !

Cântecul iubirii care ieri

şi-a scuturat toţi trandafirii!

O, înşelătoarea monedă a viitorului,

cea pentru care am dat

aurul minunat al prezentului pulverizat!

E-adevărat, prieteni, e adevărat,

toamna-i făcută din trista

materie nevăzută a amintirilor.

Chiar dacă mai ieri câmpia era plină cu snopi.

Chiar dacă mai este timp

să culegem ultimul grăunte.

Să gustăm acest strugure, această pâine,

acest vin al tăcerii.

Priviţi lumina aceasta. Ne înconjoară

un aer gânditor,

iar dinlăuntru flacăra ne cheamă

cu dragoste tăcută, cu speranţă şi mângâiere.

Dar timpu-i mult mai drept : „Am trăit. Am făcut"

Şi asta-i ceea ce rămâne.

Binevenită fii, deci, toamnă neînduplecată,

clară, melancolică şi rece ca un bărbat matur,

ce trece peste nefericire surâzând

în rodnica lui pace, cu dragostea

şi veşnicul ei trandafir veştejit;

cu aerul toamnei,

cu pasărea de aur a tinereţii

al cărei cântec răsună-n aerul toamnei.

Un cântec pentru toamna care ne primeşte

şi ne-ntinde sub paşi covor de frunze roşii,

amurguri cu voci îndepărtate. Un cântec

pentru toamna care se stinge-ncet,

păstrând în adâncurile ei trecutele zile

ca pe nişte daruri

împăcându-ne cu sfârşitul.


FERNANDO LUJÁN

(1912-1967)

nu-i nimeni

Nu-i nimeni, dar e vântul, oare,

cel ce prin trandafiri se pierde

şi, neîndurat, le smulge tot ce-i verde,

tăind spre toamnă limpede cărare ?

Nu-i nimeni, însă plânsul sub un cer de

stafii şi duhuri fără de iertare

e al unui suflet rătăcit şi care

aşteaptă răsăritul să-1 dezmierde ?

Nu-i nimeni, dar ia seama bine !

Dacă pe câmpul desfrunzit vreodată,

când noaptea-i deasă, singură şi grea...

şi din neunde vine către tine

un chip necunoscut, o mână-ntunecată

şi-ţi strigă : stai! Şi nu e nimenea !...


copacul negru

Rănit a fost de fulger

trunchiul lui. Carbonizat.

Verdele nu-i va mai înveşmânta

crengile lui. Schelet de-acum.

Nici păsările nu vor mai veni

să cânte în coroana lui

dezbrăcată de soare şi vânt.


Dar a rămas pe locul lui,

înălţat peste verdele câmpului,

copacul negru.