viernes, 20 de abril de 2012
Un plug culcat în brazdă e ca o vioară.

Grindeiul pe rotile poate fi arcuşul :

de-o veşnicie ştie ce-i urcuşul

seminţei care cântă pe prag de primăvară.


Căluş, cormanul ager întoarce spre lumină

foşnirea de mătase a ţarinei în care

se leagănă rotundă şi aromitoare

speranţa ca o pâine la taina de la cină.


Din trupiţă cu fierul lucind ca o oglindă,

strunit de bârsă, plazul apasă pesta glie

uşor, cum se apasă vioara sub bărbie,

când sunetele-ncearcă din mână s-o desprindă.


Îngemănat cu lemnul, brăzdarul ştie cântul

şi îi deschide calea, făcând să se audă

suind încet prin frunze clorofila cruda,

verzi sunete pe care le spune doar pământul.


Păşind sub amfiteatrul cerului când zorii

abia şoptesc lumina şi încă e devreme,

domoi şi blânzi, cândva voievodale steme,

boii, destin pereche, sunt corzile viorii.


Violonist, ţăranul, cu sigura vioară

Ce umple înălţimea cu foşnet şi culoare,

Cu mâinile pe coarne, tăcut şi cu răbdare,

Sfidând celebritatea şi veşnicia, ară.

Martie, 1978