martes, 8 de enero de 2013

Mihai Eminescu Mihai Eminescu

„Noi, cei de aici, (românii din exil — n.n.) rupţi de pă­mânt şi de neam, regăsim în el tot ce-am lăsat în urmă, de la văzduhul munţilor noştri şi de la melancolia mării noas­tre, până la cerul nopţii româneşti şi teiul înflorit al copilă­riei noastre. Recitindu-1 pe Eminescu ne reîntoarcem, ca într-un dulce somn, la noi acasă...e tot ce ne-a rámas neîntinat din apele, cerul si pámântul nostru românesc" (Mircea Eliade, 1949)

 
„... Viaţa lui Eminescu a fost scurtă şi întunecată, ope­ra sa, în schimb, este nu numai vastă, dacă ne raportăm la cei abia 17 ani de intensitate creatoare, dar şi luminoasă, prin toate acele incandescenţe pe care le-a sădit în fiecare din paginile scrise şi care, departe de a diminua, sporesc pe măsură ce anii se adaugă anilor." (Perpessicius,1964)
                                                                                             

   ".....Darul ce ni s-a făcut prin Eminescu? A apărut în lumea noastră un om care a înţeles să fie deplin. Cineva care n-a voit să fie al doilea." (Constantin  Noica 1975)
Lacul

Lacul codrilor albastru
Nuferi galbeni îl încarcă;
Tresărind în cercuri albe
El cutremură o barcă.

Şi eu trec de-a lung de maluri, 
Parc-ascult şi parc-aştept
Ea din trestii să răsară
Şi să-mi cadă lin pe piept;

Să sărim în luntrea mică,
îngânaţi de glas de ape,
Şi să scap din mână cârma,
Şi lopeţile să-mi scape;

Să plutim cuprinşi de farmec
Sub lumina blândei lune —
Vântu-n trestii lin foşnească, 
Unduioasa apă sune!

Dar nu vine... Singuratic
în zadar suspin şi sufăr
Lângă lacul cel albastru
încărcat cu flori de nufăr.

(1876)

Lago azul

Lago azul de entre bosques
Rubios  nenúfares carga;
Al temblar en roldes blancos,
El conmueve una barca.
Yo escucho, yo espero,
Mi andar sus bordes mide:
Ella salga de las cañas
a mi pecho se anide;
saltando al bote angosto
Voz de aguas oiremos,
Dejaré que me escapen
El timón y los dos remos.
Deslizando con encanto
En la luz de la Selene,
¡Sople el viento en cañas suave,
La undante agua suene!
Mas no viene... Solitario,
Los suspiros me inundan,
Junto al lago azul que abarca
flores rubias de nenúfar.

(En español por Valeriu Ghiorghiadis)


Le lac

Sous les jaunes nénuphars
Le lac bleu des bois tressaille
Et des cercles blancs s'emparent
D'une barque qui sommeille...

Moi je passe sur la berge
Comme si j'écoutais... guettant
Les roseaux — si tu émerges,
Que tu viennes, doucement !

Pour partir ensemble au large
Dans le chant de l'eau si calme
Que le gouvernail m'échappe.
Que je lâche, aussi, les rames

Et ravis, heureux, qu'on glisse
Sous une lune tendre, pâle.
Tandis que les joncs bruissent,
Que résonne l'eau d'opale...

Vaine attente !... Âme lasse,
Seul, je souffre sans regard
Pour le lac bleu où s'entassent
Les fleurs d'or du nénuphar...

 (En français par Michel Steriade)


THE LAKE

Water lilies load all over
The blue lake amid the woods,
That imparts, while in white circles
Startling, to a boat its moods.

And along the strands I'm passing
Listening, waiting, in unrest,
That she from the reeds may issue
And fall, gently, on my breast;

That we may jump in the little
Boat, while water's voices whelm
All our feelings; that enchanted
I may drop my oars and helm;

That all charmed we may be floating
While moon's kindly light surrounds
Us, winds cause the reeds to rustle
And the waving water sounds.

But she does not come; abandoned.
Vainly I endure and sigh
Prostrate, as the water lilies
On the blue lake ever lie.

 (En anglais par Dimitrie Cuclin)


DER SEE
Auf dem blauen See im Walde
Schweben gelbe Wasserrosen,
Während hell die Wellen kräuseln,
Bebend einen Kahn umkosen.

Und ich wandle an dem Ufer,
Harre lauschend und verschwiegen,
Daß sie jäh dem Schilf entsteige,
Sich an meine Brust zu schmiegen.

Daß ins kleine Boot wir springen,
Wo um uns die Wasser lallen.
Bis das Steuer ich verliere
Und die Ruder mir entfallen;

Daß wir gleitend fliehn, vom milden
Mond verzückt, in Z'auberträume —
Windhauch rausche sacht im Schilfe,
Wellensang uns zart umschäume! —

Doch sie kommt nicht — und ich seufze
Fruchtlos, meinem Gram ergeben,
Einsam an dem blauen Weiher,
Wo die Wasserrosen schweben.

                 
(En allemand par Zoltan Franyó)

Moneda jubiliará Mihai Eminescu, emisá în 1989 de URSS

ОЗЕРО

До краев в кувшинках желтых,
Дремлет озеро лесное,
Нежно лодку убаюкав
Чуть заметною волною.

Вдоль по берегу тропинкой
Я иду, и в сердце дрожь:
Ты вот-вот камыш раздвинешь
                                                                        И на грудь мне упадешь.

Мы с тобою сядем в лодkу,
Поплывем, обнявшись дружно.
Я невольно брошу весла,
Ты оставишь руль ненужный.

Властно нас обнимут чары,
Ласка лунного сиянья,
В камышах шуршащий ветер,
За кормой волны журчанье...

Никого... Мечта напрасна...
Все один, куда б ни шел ты.
Только озеро лесное
До краев в кувшинках желтых.
(În rusă de A. Kojevnikov)