martes, 15 de enero de 2013

Mihai Eminescu
 
 

„Astfel, se stinse în al optulea lustru de viaţă cel mai mare poet pe care 1-a ivit şi-1 va ivi vreodată, poate, pă­mântul românesc. Ape, vor seca în albie, şi peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, şi câte o stea va vesteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-şi strângă toate sevele şi să le ridice în ţeava subţire a altui crin de tăria parfumurilor sale." (George Călinescu — Viaţa lui Mihai Eminescu)

 
 „A vorbi de poet este ca şi cum ai striga într-o peşteră vastă... Nu poate să ajungă vorba până la el, fără să-i supere tăcerea. Numai graiul coardelor ar putea să povestească pe harpă şi să legene din depărtare delicata lui singuratecă slavă". (Tudor Arghezi)
 
Teiul lui Eminescu - Copou
 
 
 
 
        Oda
(în metru antic)

Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată;
Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi,
Ochii mei nălţăm visători la steaua    
Singurătăţii.
Când deodată tu răsărişi în cale-mi,
Suferinţă tu, dureros de dulce...
Pân-în fund băui voluptatea morţii
Nendurătoare.
Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus,
Ori ca Hercul înveninat de haina-i;
Focul meu a-1 stinge nu pot cu toate
Apele mării.

De-al meu propriu vis, mistuit mă vaiet,
Pe-al meu propriu rug, mă topesc în flăcări. .
Pot să mai renviu luminos din el ca
Pasărea Phoenix ?
Piară-mi ochii turburători din cale,
Vino iar în sân, nepăsare tristă ;
Ca să pot muri liniştit, pe mine
Mie redă-mă !
1883 

Ode
(En mètre antique) 
 

Moi, la mort, jamais ne croyais l'apprendre ;
Jeune toujours, d'une pèlerine me couvrant,
Mes yeux rêveurs se levaient vers l'astre
Des solitudes.

Lorsque tu parais brusquement devant moi,
Toi, souffrance, si douloureuse et douce...
Jusqu'au fond j'ai bu le bien d'une mort
Impitoyable.

Tel Nessus, je brûle vivant, tortures
Toutes pareilles aux toiles vénéneuses d'Hercule ;
Ni les vagues, ma flamme, ne pourraient l'éteindre,
De l'entière mer.

Par mon propre rêve, dévoré, je pleure,
Et mon propre feu me consomme, bûcher...
Clair, je peux en ressusciter encore,
Comme le Phoenix ?

De ma voie, les yeux qui me troublent, périssent
Et reviens dans l'âme, indifférence ;
Pound pouvoir mourir calmement, redonne —
Moi à moi-même.

(Version française d’Elisabeta Isanos)


Ode
(En mètre antique)


Je doutais qu'un jour j'apprendrais à mourir!
Éternellement jeune, enveloppé dans ma cape
Je levais mes yeux rêveurs vers l'étoile
De la solitude.

Soudain tu apparus sur mon chemin
Souffrance, toi, douloureusement douce...
Jusqu'au fond je bus la volupté de la mort
Implacable.

Je brûle vif, tourmenté comme Nessus,
Ou comme Hercule empoisonné dans sa mante.
Je ne puis plus éteindre mon feu malgré toute
L'eau des mers.

Par mon propre rêve je m'épuise en larmes,
Sur mon propre bûcher je me consume en flammes.
Pourrais-je en ressusciter, lumineusement, comme
L'oiseau Phoenix?

Oue les yeux troublants disparaissent enfin!
Reviens dans mon cœur indifférence triste!
Afin que je puisse mourir, calmement rends-moi
À moi-même.

 (En français par Michel Stériade)

Ode 
(in ancient meter) 

Hardly had I thought I should learn to perish;
Ever young, enwrapped in my robe I wandered,
Raising dreamy eyes to the star styled often
Solitude's symbol.

All at once, however, you crossed my pathway —
Suffering — you, painfully sweet, yet torture...
To the lees I drank the delight of dying —
Pitiless torment.

Sadly racked, I'm burning alive like Nessus,
Or like Hercules by his garment poisoned;
Nor can I extinguish my flames with every
Billow of oceans.

By my own illusion consumed I'm wailing
On my own grim pyre in flames I'm melting
Can I hope to rise again like the Phoenix
Bird from the ashes?

May all tempting eyes vanish from my pathway
Come back to my breast, you indifferent sorrow!
So that I may quietly die, restore me
To my own being!
(En anglais par Andrei Bantaş)

Ode

Niemals dacht ich, daß ich das Sterben lerne;
Ewig jung, mich dicht in den Mantel hüllend,
Sah ich auf zum Sterne der Einsamkeitenu
Träumenden Auges.

Als du eines Tages mir jäh erschienest
Auf dem Weg, du schmerzliches, süßes Leiden...
Trank ich bis zur Neige des unbeugsamen
Todes Entzücken...

Lebend muß verbrennen auch ich wie Nessus,
Oder wie im giftigen Hemd Herakles ;
All die Meere reichten nicht aus, um meine
Flamme zu löschen.

Denn verzehrt vom eigenen Traume klag ich.
Und vergeh, mein eigener Scheiterhaufen. ..
Werd' ich je so stolz wie der Vogel Phönix
Wieder erstehen ?

Flieht vor mir ihr Blicke, die mich betöret,
Dumpfer Gleichmut, kehre zurück ins Herz mir,
Gib mein Selbst mir wieder, um dann beruhigt
Sterben zu können.

(En allemand par Zoltdn Franyö)

ОДА
(В античном метре)

Я и думать не мог, что возжажду смерти;
Вечно юный, туникой легко обвитый,
Лишь к звезде Одиночества взор влюбленный
Страстно стремил я.

Но когда внезапно путь озарила
Ты, мое страданье, сладкая мука,
Я до дна испил сладострастье смерти
Невыносимой.

Заживо горю я подобно Нессу
Иль Гераклу в его отравленном платье;
Мой огонь унять не могли бы даже
Все воды моря.

Собственной мечтою мучим, терзаюсь,
В пламени своем я дотла сгораю;
Оживу ль из пепла костра подобно
Фениксу-пти це?

Погаси ж сияние глаз мятежных,
Грудь мою наполни былым бесстрастьем;
Чтобы мог я с жизнью мирно проститься,
Меня верни мне!

n rusă de A. Brodski)